De Huurdersraad Giessenlanden

Informatie website over de Huurdersraad Giessenlanden

  • arkel
  • huurdersraad-slide

Wij zijn de Stichting Huurdersraad Giessenlanden en behartigen de belangen van de huurders van woningen binnen de gemeente Giessenlanden.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 leden. De voorzitter en de secretaris/penningmeester zijn ook lid van het huurdersplatform van Kleurrijk Wonen.

Wat wij o.a. voor u doen is:

  • Het waarborgen van de rechtspositie van huurders
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de diverse dorpen
  • Regelmatig overleg met Kleurrijk Wonen over de situatie in Giessenlanden
  • Bemiddeling bij de behandeling van klachten richting Kleurrijk Wonen
  • Structureel overleg met de Gemeente Giessenlanden

Het huurdersplatform vergaderd regelmatig met de directie van Kleurrijk Wonen over het te voeren beleid en de meerjarenplannen voor de toekomst.

Wanneer u de een van de leden van de huurdersraad wilt spreken verzoeken wij u het contactformulier via een mail te sturen. De adressen vind u elders op de site. Bij spoedzaken kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen.

Het huidige bestuur komt uit de dorpen Arkel, Hoogblokland en Schelluinen. Ook uit de andere kernen zouden wij graag nieuwe leden verwelkomen. Neem, wanneer u zich geroepen voelt, contact op met de secretaris/penningmeester.