De Huurdersraad Giessenlanden

Informatie website over de Huurdersraad Giessenlanden

Laatste nieuws!

Doe mee met de Eerlijke Klimaatmars!!

De Woonbond organiseert samen met andere organisaties de Eerlijke Klimaatmars. Op 10 maart om 13:00 uur lopen we vanaf de Dam voor eerlijke en effectieve klimaatmaatregelen. Waarom doen we als huurdersorganisaties mee aan deze klimaatdemonstratie?

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten de komende jaren miljoenen huurwoningen worden verduurzaamd. Woningcorporaties en commerciële verhuurders moeten dus aan de slag, en huurders gaan dit merken. Het klimaatbeleid is dus erg belangrijk voor hoe we in de toekomst wonen.

Betaalbaar en duurzaam wonen

De woonlasten zijn voor veel huurders al te hoog. De verduurzamingsslag mag niet tot onbetaalbare huurprijzen leiden. Wij willen daarom dat de verhuurderheffing, de belasting die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, wordt ingezet voor investeringen in energiebesparing. Zo hoeven huurders niet krom te liggen voor de verduurzamingsslag.  We willen dat de huurverhoging bij verduurzaming altijd lager is dan de besparing op energiekosten, ook in de particuliere sector . En we pleiten voor huurbevriezing bij lage energielabels (F en G).

Stijgende energierekening

De komende jaren wordt de gasrekening duurder. Om te zorgen dat huurders niet met torenhoge stookkosten blijven zitten moeten woningen worden verduurzaamd. Daar gaan we voor. Maar niet iedereen is direct aan de beurt. Lage inkomens in een energieonzuinigewoning moeten dan ook gecompenseerd. En grote vervuilers moeten eerlijk gaan betalen voor hun energieverbruik. Niet alleen de burgers moeten verduurzamen.

Eerlijk klimaatbeleid

Het klimaatbeleid is enorm belangrijk als het gaat om warm én betaalbaar wonen.  Daarom moet er eerlijk klimaatbeleid komen. Daar gaan wij de straat voor op. Doe je mee? Geef je op voor het evenement op Facebook (externe link) en deel het met je vrienden. Wil je graag meehelpen aan het groot maken van de klimaatmars? Kijk op de actiewebsite (externe link).

Wij zijn de Stichting Huurdersraad Giessenlanden en behartigen de belangen van de huurders van woningen binnen de gemeente Giessenlanden.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 leden. De voorzitter en de secretaris/penningmeester zijn ook lid van het huurdersplatform van Kleurrijk Wonen.

Wat wij o.a. voor u doen is:

  • Het waarborgen van de rechtspositie van huurders
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de diverse dorpen
  • Regelmatig overleg met Kleurrijk Wonen over de situatie in Giessenlanden
  • Bemiddeling bij de behandeling van klachten richting Kleurrijk Wonen
  • Structureel overleg met de Gemeente Giessenlanden

Het huurdersplatform vergaderd regelmatig met de directie van Kleurrijk Wonen over het te voeren beleid en de meerjarenplannen voor de toekomst.

Wanneer u de een van de leden van de huurdersraad wilt spreken verzoeken wij u het contactformulier via een mail te sturen. De adressen vind u elders op de site. Bij spoedzaken kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen.

Het huidige bestuur komt uit de dorpen Arkel, Hoogblokland en Schelluinen. Ook uit de andere kernen zouden wij graag nieuwe leden verwelkomen. Neem, wanneer u zich geroepen voelt, contact op met de secretaris/penningmeester.