De Huurdersraad Giessenlanden

Informatie website over de Huurdersraad Giessenlanden

Wij zijn de Stichting Huurdersraad Giessenlanden en behartigen de belangen van de huurders van woningen binnen de gemeente Giessenlanden.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 3 leden. De voorzitter en de secretaris/penningmeester zijn ook lid van het huurdersplatform van Kleurrijk Wonen.

Wat wij o.a. voor u doen is:

  • Het waarborgen van de rechtspositie van huurders
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de diverse dorpen
  • Regelmatig overleg met Kleurrijk Wonen over de situatie in Giessenlanden
  • Bemiddeling bij de behandeling van klachten richting Kleurrijk Wonen
  • Structureel overleg met de Gemeente Giessenlanden

Het huurdersplatform vergaderd regelmatig met de directie van Kleurrijk Wonen over het te voeren beleid en de meerjarenplannen voor de toekomst.

Wanneer u de een van de leden van de huurdersraad wilt spreken verzoeken wij u het contactformulier via een mail te sturen. De adressen vind u elders op de site. Bij spoedzaken kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen.

Het huidige bestuur komt uit de dorpen Arkel, Hoogblokland en Schelluinen. Ook uit de andere kernen zouden wij graag nieuwe leden verwelkomen. Neem, wanneer u zich geroepen voelt, contact op met de secretaris/penningmeester.