De Huurdersraad Giessenlanden

Informatie website over de Huurdersraad Giessenlanden

Archive for the ‘ Algemeen nieuws ’ Category

Beste huurder,

In deze pdf kunt u de rapportage woningzoekenden in het 1e half jaar van 2021 bekijken.

 

rapportage2021_1_Molenlanden

Beste huurder,

Via onderstaande link kunt u bekijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing

https://www.woonbond.nl/nieuws/check-huurverlaging-of-huurbevriezing?mc_cid=94667ae966&mc_eid=aa8d014c8a

Wat kost huren in 2020?

By on december 24, 2019

wat kost huren in 2020

HRG wil verhuisregeling verruimen

Steeds meer woningcorporaties in Nederland sluiten zich aan bij de verhuisregeling ‘Ouder wonen en prettig wonen’. Die is bedoeld om senioren in een grote corporatiewoning met een trap, te laten verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning.

Wij willen dit in de prestatie afspraken 2019 regelen met KW en de gemeente.

Oude huur en verhuiskostenvergoeding

In Molenlanden wonen meerdere huurders van 65-jaar en ouder in een corporatiewoning met een trap. De woningen zijn vaak te groot voor hen geworden en door de trap ontstaan er regelmatig onveilige situaties. Met de nieuwe regeling kunnen ouderen makkelijker naar een gelijkvloerse twee- of driekamerwoning verhuizen. Ze krijgen voorrang bij de toewijzing en nemen hun oude huurprijs mee. Bovendien wil de HRG dat ze van de gemeente een verhuiskostenvergoeding krijgen en dat ze gebruik kunnen maken van een verhuiscoach bij het zoeken naar een nieuw huis.

Doorstroming

Door te verhuizen maken de ouderen plaats voor huishoudens die graag een grotere woning willen hebben. Zo komt de broodnodige doorstroming op gang.

Woongemeenschappen

Ook woongemeenschappen van ouderen kunnen zich verheugen in een groeiende belangstelling, zeker nu ouderen langer zelfstandig willen wonen zonder te vereenzamen, en steeds meer verzorgingshuizen worden gesloten. Seniorenwoongroepen voorzien in de behoefte aan een sociaal netwerk, zonder de eigen zelfstandigheid op te geven. Ook dit idee willen we op de agenda zetten.

Huurders willen betaalbare verduurzaming

29 januari 2019

Huurders werken graag mee aan verduurzaming van hun woning, maar ze willen er niet extra voor betalen. Dat blijkt uit onderzoek onder 10.000 huurders dat het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) uitvoerde.

De bereidheid onder huurders om mee te werken aan verduurzaming van hun woning is groot. In het onderzoek geeft maar liefst 94% aan hier positief tegenover te staan.

Betaalbaarheid van belang

De voorwaarde waaronder is heel duidelijk; 80% geeft aan dat het ze vooral niets extra’s mag kosten. En ruim een kwart (27%) is alleen bereid mee te werken als het daadwerkelijk een besparing oplevert. Slechts 1% van de huurders geeft aan helemaal niet mee te willen werken aan het verduurzamen van de woning. 

Vertrouwen in corporatie

Wat ook meespeelt bij het meekrijgen van de huurder, is het vertrouwen dat hij heeft in zijn corporatie. Huurders die erg weinig vertrouwen hebben in de corporatie zien veel vaker de negatieve gevolgen van het verduurzamen en geven daarom iets vaker aan niet mee te willen werken. Als ze wel willen meewerken is dat hoofdzakelijk als het daadwerkelijk een besparing oplevert. 

Laat de huurder profiteren van energiebesparing

De Woonbond pleit voor een eerlijke verduurzaming van de huursector. Dat houdt in dat de belasting die sociale huurders nu aan het Rijk betalen (de verhuurderheffing) wordt ingezet voor het verduurzamen van huurwoningen. Zo kunnen sociale verhuurders woningen energiezuinig maken zonder dat dit tot hogere woonlasten leidt. Daarnaast pleit de Woonbond voor het verduurzamen van huurwoningen waarbij de huurverhoging die hiermee gepaard gaat altijd lager is dan de daling van de energierekening, zodat huurders erop vooruit gaan.

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace en de FNV op 10 maart om 13:00 uur vanaf de Dam in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars’. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. Kijk voor meer informatie over de Eerlijke Klimaatmars op het Facebook evenement (externe link).

Let op post over WOZ-waarde

28 januari 2019

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2019 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite.  Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt.  Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente

Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Hoe kunt u bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Welkom Huib Blokland!

By on januari 9, 2019

Met ingang van 1 januari 2019 hebben wij er een bestuurslid bij genaamd Huib Blokland. Hieronder stelt hij zichzelf uitgebreid voor:

Mijn naam is Huib Blokland en ik woon in de 3e flat aan de Dr. Dreeslaan in Arkel, samen met mijn vrouw Anne-Marie waarmee ik 51 jaar ben getrouwd. Met tussenpozen wonen we nu al zo’n 50 jaar in Arkel, maar we huren de flat nu bijna 20 jaar, waarvan de laatste jaren van Kleurrijk Wonen.In die periode heb ik al vaak met ze gecommuniceerd over allerlei woonzaken.

Ik ben 71 jaar, dus al een tijd met pensioen maar altijd bezig. In mijn werkzame leven ben ik grotendeels eigen baas geweest, met een installatiebedrijf en een scheepvaartbedrijf. Het varen zit ons in het bloed, vandaar dat we nog steeds zeilen.

In de Huurdersraad wil ik mij graag inzetten voor het belang van alle huurders in Arkel en daarbuiten. Vooral nu er grote veranderingen aankomen door de energietransitie. Dit gaat grote consequenties hebben voor alle huurders, zowel in de kosten als het huurgenot. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden en daarom is het van belang dat de huurders hier nauw bij worden betrokken.

Met vriendelijke groeten,

Huib Blokland.

Peter, Leo en Dennis wensen Huib veel succes en hopen op een prettige samenwerking!

Beste huurders,

19 Oktober 2017 is de laatste dag dat  je je kan aanmelden voor zonnepanelen!

Klik dus op onderstaande link en meld je aan!

Aanmeldformulier

Huurverhoging 2017

KleurrijkWonen hanteert dit jaar voor ruim 90% van haar huurders alleen de inflatieverhoging van 0,3 % terwijl wettelijk een verhoging van 2,8% is toegestaan. De huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot €40.349, AOW gerechtigden en grote gezinnen (4 of meer personen) blijft zo beperkt tot slechts 0,3%.

Huurders met een inkomen boven de €40.349 krijgen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%. ,,We brengen bewust een nuance aan voor huurders binnen deze groep die nu al een hoge huur betalen. Huurders met een huur hoger dan €635 krijgen slechts 2,9%.”

Het huurdersplatform bracht een positief advies uit over de keuzes. In haar reactie schijft ze: ,,KleurrijkWonen laat hiermee weer zien de sociale corporatie te zijn.”

Ze waarderen ook dat KleurrijkWonen mede op hun advies de hogere inkomens die al een hoge huur betalen dit jaar ontziet.

Alle huurders ontvingen al persoonlijk bericht wat de huurverhoging voor hen betekent.

https://secure.giessenlanden.nl/inwoners/nieuws_41579/item/prestatieafspraken-woonvisie-2017-2020_23218.html

senioren woningen

By on juni 22, 2015

In de Bredero’s hof te Giessenburg nog enkele senioren woningen huur te huur .Huurprijs € 370,- per maand

De uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging verandert dit jaar. De Belastingdienst heeft hiertoe besloten na stevige kritiek van de Ombudsman en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op de schending van de privacy bij het verstrekken van inkomensgegevens
In een brief die minister Blok vandaag 24-01 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden de wijzigingen uitgelegd. Huurders worden dit jaar vooraf schriftelijk door de Belastingdienst op de hoogte worden gesteld van het verstrekken van hun inkomensgegevens. Dit zal hoogst waarschijnlijk in april plaatsvinden. Huurders van wie de gegevens niet zouden mogen worden opgevraagd, bijvoorbeeld omdat zij geliberaliseerd huren, kunnen op deze manier ontdekken dat hun gegevens onterecht worden opgevraagd.

Maximum huurstijging per 1 juli
Minister Blok heeft vandaag ook de zogeheten ‘huurbrief’ gepubliceerd, met de informatie over de huurverhoging per 1 juli 2014. Voor huishoudens met een inkomen onder 34.085 euro bedraagt de maximale huurverhoging 4 procent. Huurders met een hoger inkomen kunnen daar een extra ‘gluurverhoging’ bovenop krijgen van 0,5 of 2,5 procent.

Bron: woonbond